Service

Kemitjänst

• Organisk syntes (> 95% renhet, milligram till kilogram)
• Nyckel mellanliggande syntes
• Syntetisk vägdesign
• Outsourcingtjänster för farmaceutisk kemi

Kundsyntes

Rejoys Chemical levererar den högkvalitativa anpassade syntestjänsten för att påskynda kundens interna forsknings- och utvecklingsprogram.
Vi kan rymma projekt som sträcker sig från enkla små molekyler till komplexa föreningar med mängder från milligram till kg.

Organisation för kontraktstillverkning (CMO)

Rejoys chemical är en snabbt växande kontraktstillverkare med mer än 5 års erfarenhet. Vi tillhandahåller smarta tillverkningslösningar till de viktigaste läkemedelsindustrin och fina och speciella kemikalier etc., vilket ger våra kunder möjlighet att framgångsrikt navigera i läkemedelsmarknadens utmaningar.

Vi tillhandahåller hela produktionsteknikkedjan från KG-klass till MT-klass och försöker göra vårt bästa för att bli ditt hållbara, engagerade värde för kontraktutveckling och tillverkningspartner för dig

Upphandling och internationell inköp och försäljning

Vi är specialiserade på att utveckla och köpa kemikalier som krävs av läkemedels-, bioteknik- och jordbruksforskning, CRO och universitet.
Vi erbjuder en omfattande uppsättning tjänster:
>> Produkter som effektivt köps eller säljs från våra globala leverantörer.
>> Screening av föreningar i milligramskalan, till byggstenar / mellanprodukter på gram- och kilogramskalorna, för att trumma kommersiella kemikalier.
>> Kvalitetssäkring enligt dina standarder.